Çalışma Politikamız

Ziyafet Çiğköfte olarak Toplum Gıda Sağlığını yüksek derecede ilgilendiren bir alanda faaliyet gösterdiğimiz için yaptığımız işin ciddiyetinin farkındayız.

Topluma karşı olan bu Sosyal Sorumluluğumuzun garantisi, bizi biz yapan Kurumsal değerlerimiz ile çalışma ilkelerimizdir.

Ziyafet Çiğköfte olarak kurucularımızdan hayat bulan ve bugünlere taşınan çalışma ilkelerine sahibiz. Bu değer ve ilkelerimiz Ziyafet Çiğköfte ailesini geçmişten bugünlere getiren olmaz ise olmaz değerlerdir.

Ziyafet Çiğköfte‘nin kuşaklar boyunca devamlılığını sağlamak için seçtiği değerleri ve olmaz ise olmazları, her kesime karşı tüm faaliyetlerinde yasalara uymak, açıklık, güvene dayalı olarak tüm kişi ve kuruluşlar ile çalışmaktır.

ZİYAFET ÇİĞKÖFTE OLARAK ÇALIŞANLARIMIZA;

 • Çalışanlarımız ile olan her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, din, dil ve cinsiyet farkını gözetmediğimizi,
 • Çalışanlarımıza güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamak için azami gayret içinde olduğumuzu,
 • Çalışanlarımızın yasalardan kaynaklanan her türlü hakkına saygılı olduğumuzu ve bunlara uyduğumuzu,
 • Çalışanlarımızın işe alımından başlamak üzere, eğitim, ücret ve görevinde yükselme gibi konularda fırsat eşitliği yaratmak için azami gayret içinde olduğumuzu taahhüt ederiz.

ZİYAFET ÇİĞKÖFTE ÇALIŞANLARI OLARAK ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

 • Toplum Sağlığını ilgilendiren bir alanda çalıştığımızın farkındayız.
 • İşimizi bize verilen görev tanımlarımıza uygun olarak eksiksiz yaparız.
 • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
 • Hiç bir zaman Şirketimize karşı Sadakat ve Dürüstlükten ödün vermeyiz.
 • Doğru sonuca ulaşmak için işbirliği içinde ve takım ruhuyla çalışırız.
 • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak olmaz ise olmazımızdır.
 • Yasalara ve Şirket içi kurallara daima uyarız.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Kurallara daima uyarız.
 • Kendimize ve diğer mesai arkadaşlarımıza güveniriz.
 • Etik değerler bizim için önemlidir.
 • Sosyal sorumluluğumuzun bilincindeyiz.